Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 0 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
19
Thứ 5
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 7
19
Thứ 5
Tháng 8
12
Chủ nhật
Tháng 8
17
Thứ 6
Tháng 11
25
Chủ nhật
Tháng 5
04
Thứ 6
Từ 200.000 VND
Hà Nội
Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 7
21
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp