Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
24
Chủ nhật
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
10
Chủ nhật
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 3
01
Thứ 5
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 6
02
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp