Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
29
Thứ 5
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 11
25
Chủ nhật
Tháng 11
25
Chủ nhật
Tháng 11
26
Thứ 2
Tháng 12
02
Chủ nhật
Tháng 1
13
Chủ nhật
Tháng 11
18
Today
Từ 3.300.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 12
13
Thứ 5
Từ 1.330.000 VND
Tháng 12
21
Thứ 6
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 11
28
Thứ 4
Tháng 11
23
Thứ 6
Tháng 6
15
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp