Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 4
25
Thứ 5
Từ 5.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
26
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 6
26
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp