Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
12
Chủ nhật
Tháng 11
25
Chủ nhật
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 5
31
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 6
Tháng 8
01
Thứ 4
Tháng 7
19
Thứ 5
Tháng 7
24
Thứ 3
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
22
Chủ nhật
Tháng 7
19
Thứ 5
Tháng 7
28
Thứ 7
Từ 65.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
21
Thứ 5
Tháng 1
13
Chủ nhật
Tháng 8
31
Thứ 6
Từ 250.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
02
Thứ 5
Tháng 7
28
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp