Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 6
14
Thứ 5
Tháng 5
26
Thứ 7
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 6
03
Chủ nhật
Tháng 6
09
Thứ 7
Tháng 6
10
Chủ nhật
Tháng 5
25
Thứ 6
Tháng 5
31
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 6
Tháng 8
01
Thứ 4

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp