Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 1
13
Chủ nhật
Từ 299.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
26
Chủ nhật
Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 8
31
Thứ 6
Từ 680.000 VND
Thừa Thiên Huế
Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 9
30
Chủ nhật
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 250.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
22
Today
Tháng 8
26
Chủ nhật
Tháng 8
28
Thứ 3
Tháng 11
25
Chủ nhật

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp