Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
10
Thứ 7
Tháng 11
20
Thứ 3
Tháng 11
24
Thứ 7
Từ 85.000 VND
Tháng 11
23
Thứ 6
Từ 210.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 10
31
Thứ 4
Tháng 10
30
Thứ 3
Tháng 11
16
Thứ 6

Chưa tìm thấy sự kiện của bạn?

1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp