Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 11
29
Thứ 5
Tháng 12
02
Chủ nhật
Tháng 11
18
Today
Từ 1.330.000 VND
Tháng 12
21
Thứ 6
Tháng 11
25
Chủ nhật
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 700.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
24
Thứ 7
Tháng 11
18
Today
Tháng 12
23
Chủ nhật
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
25
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp