Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 630.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 85.000 VND
Tháng 11
23
Thứ 6
Tháng 7
19
Thứ 5
Tháng 7
21
Thứ 7
Tháng 7
19
Thứ 5
Tháng 7
26
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp